Dezinfekcija

Čišćenje, dezinfekcija

dezinfekcija auto klimaPovršina isparivača i vlažan vazduh u klima sistemu su idealni uslovi za bakterije i gljivice, koje putem ventilacije mogu dospeti i u putničku atmosferu.

Udisanje tih bakterija može da dovede do iritacije sluzokože, umor, glavobolja, pa čak i do bronhitisa, alergije i drugih bolesti.

U cilju sprečavanja takvih zdravstvenih problema, klima uređaj vredi i preporučeno je na godišnjem nivou najmanje jednom očistiti, dezinfikovati.

Tretmanom površine isparivača sa aktivnom penom uništavaju se bakterije,i formira se tanak film na površinama, što značajno odlaže ponovno taloženje.

U našoj radionici radimo savremeno čišćenje i dezinfekciju auto klima sistema.

Zamena polen filtera

dezinfekcija auto klimaZapušeni polen filter nije u stanju, da obezbedi potreban protok vazduha, i samim time se smanjuje efikasnost klima uređaja, a pored toga prljavi filter je idealno mesto za kolonizovanje bakterija i gljivica.

Zamena polen filtera se proporučuje na godišnjem nivou, ili nakon svakih pređenih 10 000 km.